Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ( Ηλεκτρονική Έκδοση της Εφημερίδας )
 
Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης "ΕΡΜΗΣ"

Σύνδεση με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας "ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά"


Κάθε Τρίτη.

Αμεση και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης.
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS