Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Σύντομα θα έχετε τη δυνατότητα να εγγράφεστε σαν χρήστες στο Portal του Ν.Α.Τ., κατευθείαν από τον υπολογιστή σας. Θα σας ανακοινωθεί από το www.nat.gr.

Ως "εγγεγραμμένοι" χρήστες θα έχετε τη δυνατότητα να εισέρχεστε στις διαδικτυακές υπηρεσίες του Ν.Α.Τ., δίνοντας όνομα χρήστη και το προσωπικό σας κλειδί και να λαμβάνετε κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες αυτές δεν θα είναι προσωποποιημένες, δηλαδή δε θα μπορείτε να βλέπετε προσωπικά οικονομικά στοιχεία, για τα οποία θα πρέπει να εγγραφείτε σαν "πιστοποιημένοι" χρήστες, προσερχόμενοι στο Ν.Α.Τ. με την ταυτότητά σας.

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS