Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος
εγγραφές 1 - 1 από 190
 • Ημερομηνία: 30.07.2018
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς, για την προμήθεια και αντικατάσταση θερμαντικού σώματος και εσωτερικών μηχανισμών δοχείων έκπλυσης στο κτίριο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 30.07.2018
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς, για την συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης στο κτίριο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 30.07.2018
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς, για τον έλεγχο του συστήματος Πυροπροστασίας στο κτίριο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 30.07.2018
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς, για την προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2018 για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 20.07.2018
  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ.
 • Ημερομηνία: 10.07.2018
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς, για την ανανέωση εκατόν εξήντα (160) αδειών χρήσης λογισμικού για την ασφάλεια και διαχείριση των συστημάτων Η/Υ, για ένα (1) έτος.
 • Ημερομηνία: 27.06.2018
  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (CPV: 42968300-2).
 • Ημερομηνία: 21.06.2018
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ (CPV : 90921000-9) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 21.06.2018
  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ( CPV 22820000-4 ).
 • Ημερομηνία: 21.06.2018
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
 • Ημερομηνία: 14.05.2018
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ (CPV : 79132000-8) ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ.
 • Ημερομηνία: 14.05.2018
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ. (CPV 50750000-7).
 • Ημερομηνία: 20.04.2018
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ( CPV 22814000-9 ).
 • Ημερομηνία: 20.04.2018
  Ετήσια συντήρηση Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (Κ.Κ.Μ.), τοπικών κλιματιστικών μηχανημάτων και ψυκτών νερού του κτιρίου NAT.
 • Ημερομηνία: 20.04.2018
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ( CPV 22820000-4 ).
 • αρχή σελίδας αρχή σελίδας
 • Ημερομηνία: 20.04.2018
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ( CPV 22820000-4 ).
 • Ημερομηνία: 09.03.2018
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ/ΝΑΤ
 • Ημερομηνία: 28.02.2018
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών, για τις ανάγκες του ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 28.02.2018
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ΝΑΤ
 • Ημερομηνία: 27.02.2018
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (CPV 50413200
 • Ημερομηνία: 26.01.2018
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια διατιμημένων εντύπων ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 15.01.2018
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια χαρτιού Α4 - Α3 για τις ανάγκες ΝΑΤ
 • Ημερομηνία: 11.01.2018
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες ΝΑΤ
 • Ημερομηνία: 13.12.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ημερολογίων έτους 2018.
 • Ημερομηνία: 28.11.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων
 • Ημερομηνία: 24.11.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια τριάντα μίας (31) αυτόματων σφραγίδων για τις ανάγκες του ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 21.11.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης, Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (Κ.Κ.Μ.), τοπικών κλιματιστικών μηχανημάτων και ψυκτών νερού στο κτίριο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., για το διάστημα 01.12.2017 – 30.11.2018.
 • Ημερομηνία: 10.11.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ετήσια συντήρηση –επισκευή επτά (7) φωτοτυπικών μηχανημάτων, εννέα (9) φαξ και δέκα (10) πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 09.11.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια επίπλων γραφείου, για τις ανάγκες του ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 30.10.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών συσκευασίας,
 • αρχή σελίδας αρχή σελίδας
εγγραφές 1 - 30 από 190 > >>
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ΑσφάλισηςΕμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤΑ.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.

Λίστα Νέων - Ανακοινώσεων
περισσότερα...
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Λίστα Διαγωνισμών
περισσότερα...
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS