Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος
εγγραφές 1 - 1 από 180
 • Ημερομηνία: 14.05.2018
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ (CPV : 79132000-8) ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ.
 • Ημερομηνία: 14.05.2018
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ. (CPV 50750000-7).
 • Ημερομηνία: 20.04.2018
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ( CPV 22814000-9 ).
 • Ημερομηνία: 20.04.2018
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ( CPV 22820000-4 ).
 • Ημερομηνία: 20.04.2018
  Ετήσια συντήρηση Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (Κ.Κ.Μ.), τοπικών κλιματιστικών μηχανημάτων και ψυκτών νερού του κτιρίου NAT.
 • Ημερομηνία: 20.04.2018
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ( CPV 22820000-4 ).
 • Ημερομηνία: 09.03.2018
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ/ΝΑΤ
 • Ημερομηνία: 28.02.2018
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών, για τις ανάγκες του ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 28.02.2018
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ΝΑΤ
 • Ημερομηνία: 27.02.2018
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (CPV 50413200
 • Ημερομηνία: 26.01.2018
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια διατιμημένων εντύπων ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 15.01.2018
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια χαρτιού Α4 - Α3 για τις ανάγκες ΝΑΤ
 • Ημερομηνία: 11.01.2018
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες ΝΑΤ
 • Ημερομηνία: 13.12.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ημερολογίων έτους 2018.
 • Ημερομηνία: 28.11.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων
 • αρχή σελίδας αρχή σελίδας
 • Ημερομηνία: 24.11.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια τριάντα μίας (31) αυτόματων σφραγίδων για τις ανάγκες του ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 21.11.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης, Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (Κ.Κ.Μ.), τοπικών κλιματιστικών μηχανημάτων και ψυκτών νερού στο κτίριο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., για το διάστημα 01.12.2017 – 30.11.2018.
 • Ημερομηνία: 10.11.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ετήσια συντήρηση –επισκευή επτά (7) φωτοτυπικών μηχανημάτων, εννέα (9) φαξ και δέκα (10) πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 09.11.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια επίπλων γραφείου, για τις ανάγκες του ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 30.10.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών συσκευασίας,
 • Ημερομηνία: 30.10.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες του ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 30.10.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
 • Ημερομηνία: 23.10.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την αποστράγγιση του πετρελαίου και την επαναφορά του στη δεξαμενή του κτιρίου του ΝΑΤ επί της Εθνικής Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, μετά τον καθαρισμό και την συντήρησή της.
 • Ημερομηνία: 11.10.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών τύπου dexion στις αποθήκες του ΝΑΤ στον Πειραιά.
 • Ημερομηνία: 10.10.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια διατιμημένου εντύπου ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 13.09.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την μεταφορά τριάντα χιλιάδων (30000) συνταξιοδοτικών φακέλλων, από το κεντρικό κτίριο του ΝΑΤ επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1, στο κτίριο επί της οδού ΑκτήςΜιαούλη 83 στον Πειραιά και την τοποθέτησή τους σε ράφια τύπoυ dexion.
 • Ημερομηνία: 01.09.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια χιλίων (1000) καρτών παρουσίας προσωπικού.
 • Ημερομηνία: 29.08.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και συναρμολόγηση ραφιών τύπoυ dexion.
 • Ημερομηνία: 28.07.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια διατιμημένου εντύπου ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 30.06.2017
  Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του ΝΑΤ.
 • αρχή σελίδας αρχή σελίδας
εγγραφές 1 - 30 από 180 > >>
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ΑσφάλισηςΕμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤΑ.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.

Λίστα Νέων - Ανακοινώσεων
περισσότερα...
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Λίστα Διαγωνισμών
περισσότερα...
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS