Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την άρση της επικινδυνότητας του κτιρίου ιδιοκτησίας ΝΑΤ, επί της οδού Σταδίου 28 στην Αθήνα.

Ημερομηνία: 06.07.2015 [Διαγωνισμός]


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Άρση της επικινδυνότητας του κτιρίου ιδιοκτησίας ΝΑΤ, επί της οδού Σταδίου 28 στην Αθήνα.

ΣΧΕΤ : α). Κοινοποίηση έκθεσης επικινδύνου. Α.Π. 087722/10.03.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

β). Έγκριση Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΣΜ/252771/28640/2580.


Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS