Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες καθαρισμού του περιβάλλοντος χώρου των ακινήτων Ν.Ι.Ε.Ν. στα Μελίσσια και Π.Ε.Ο.Ν. στον Αγ. Ανδρέα Αττικής, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.

Ημερομηνία: 16.06.2015 [Διαγωνισμός]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα:

Εργασίες καθαρισμού του περιβάλλοντος χώρου των ακινήτων Ν.Ι.Ε.Ν.

στα Μελίσσια και Π.Ε.Ο.Ν. στον Αγ. Ανδρέα Αττικής, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS