Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τακτική μηνιαία πλήρης συντήρηση ενός ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα, στο κτίριο επί της οδού Αλκιβιάδου 118 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.

Ημερομηνία: 05.06.2015 [Διαγωνισμός]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για:

Τακτική μηνιαία πλήρης συντήρηση (full service – μετ’ ανταλλακτικών),

ενός ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα, στο κτίριο επί της οδού Αλκιβιάδου 118

στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS