Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
ΠΡΟΣΟΧΗ – ΑΚΥΡΟ:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τακτική μηνιαία συντήρηση έξι (6) κλιματιστικών μονάδων τύπου ντουλάπα (όροφοι β’, γ’, δ’) και μιας (1) κλιματιστικής μονάδας οροφής, τύπου κασέτα (θυρωρείο), στο κτίριο επί της οδού Ακτής Μιαούλη 83 στον Πειραιά.

Ημερομηνία: 02.07.2015 [Διαγωνισμός]

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΑΚΥΡΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τακτική μηνιαία συντήρηση έξι (6) κλιματιστικών μονάδων τύπου
ντουλάπα (όροφοι β’, γ’, δ’) και μιας (1) κλιματιστικής μονάδας οροφής, τύπου κασέτα (θυρωρείο), στο κτίριο
επί της οδού Ακτής Μιαούλη 83 στον Πειραιά.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS