Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:Τακτική μηνιαία συντήρηση δώδεκα (12) Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (καναλάτες) και μίας (1) κλιματιστικής μονάδας οροφής (καναλάτη), στους ορόφους α’, β’, γ’ και στο θυρωρείο ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., στο κτίριο επί της οδού Ακτή Μιαούλη 83 στον Πειραιά.

Ημερομηνία: 10.07.2015 [Διαγωνισμός]

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  - Τακτική μηνιαία συντήρηση δώδεκα (12) Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (καναλάτες) και μίας (1) κλιματιστικής μονάδας οροφής (καναλάτη), στους ορόφους α’, β’, γ’ και στο θυρωρείο ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., στο κτίριο επί της οδού Ακτή Μιαούλη 83 στον Πειραιά.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS