Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Συντήρηση πυροσβεστήρων και προμήθεια νέων πυροσβεστήρων, στα κτίρια επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1, Καραολή - Δημητρίου 2-4 & Γούναρη, Αλκιβιάδου 118 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ..

Ημερομηνία: 29.05.2015 [Διαγωνισμός]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με θέμα

Συντήρηση πυροσβεστήρων (φορητών και οροφής) ξηρής σκόνης, CO2 και FM200

και προμήθεια νέων πυροσβεστήρων, στα κτίριο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1,

Καραολή - Δημητρίου 2-4 & Γούναρη, Αλκιβιάδου 118 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.”.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS