Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Προμήθεια κι αντικατάσταση ενός (1) διαξονικού κινητήρα τοπικής κλιματιστικής μονάδας (F.C.U).

Ημερομηνία: 24.08.2015 [Διαγωνισμός]

 

Προμήθεια κι αντικατάσταση ενός (1) διαξονικού κινητήρα τοπικής κλιματιστικής μονάδας (F.C.U),
 χαρακτηριστικών 230
V, 50Hz, 130W και του πυκνωτή του (3,15μF
) στο χώρο του γραφείου 106
του κτιρίου επί της οδού Πατησίων 30 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ..

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS