Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Διάγνωση κι εντοπισμός διαρροής στο υδρόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα Νο 2 στο υπόγειο του κτιρίου επί της οδού Πατησίων 30 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ..

Ημερομηνία: 20.08.2015 [Διαγωνισμός]

Διάγνωση κι εντοπισμός διαρροής στο υδρόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα Νο 2 στο υπόγειο του κτιρίου επί της οδού Πατησίων 30 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ..

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS