Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών των καταστημάτων των κτιρίων Αλκιβιάδου 118/ΙΚ-1 και Πολυδεύκους 58/Κ-1 στον Πειραιά και Πατησίων 30/Κ-1 & Κ-2 στην Αθήνα ιδιοκτησίας Ν.Α. Τ.

Ημερομηνία: 30.07.2015 [Διαγωνισμός]


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών των καταστημάτων των κτιρίων Αλκιβιάδου 118/ΙΚ-1 και Πολυδεύκους 58/Κ-1 στον Πειραιά και Πατησίων 30/Κ-1 & Κ-2 στην Αθήνα ιδιοκτησίας Ν.Α. Τ.


Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS