Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς, για την προμήθεια έξι (6) πολυμηχανημάτων (εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλεομοιοτυπία) και των αντίστοιχων toner cartridge (μελανοδοχείων) σε διπλάσιο αριθμό (12), για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ.

Ημερομηνία: 02.10.2018 [Διαγωνισμός]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς, για την προμήθεια έξι (6) πολυμηχανημάτων (εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλεομοιοτυπία) και των αντίστοιχων toner cartridge (μελανοδοχείων) σε διπλάσιο αριθμό (12), για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS