Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δομικές εργασίες επισκευής & αποκατάστασης α)κοινοχρήστων χώρων υγιεινής β) εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης γ) υαλοπινάκων κλιμακοστασίου και δ) ακαλύπτου χώρου ΑΚΙΝΗΤΟ : ιδιοκτησίας ΝΑΤ, Υψηλάντου 109-Πειραιάς

Ημερομηνία: 29.07.2015 [Διαγωνισμός]

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δομικές εργασίες επισκευής & αποκατάστασης α)κοινοχρήστων χώρων υγιεινής β) εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης γ) υαλοπινάκων κλιμακοστασίου και δ) ακαλύπτου χώρου

ΑΚΙΝΗΤΟ : ιδιοκτησίας ΝΑΤ, Υψηλάντου 109-Πειραιάς

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS