Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Αναζήτηση Ετήσιας Βεβαίωσης Αποδοχών
Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου (Α.Μ.Σ.)

Πληκτρολογείτε τον ΑΜΣ που είναι γραμμένος στο καρτελάκι συνταξιούχου με την προσθήκη του αριθμού που αναγράφεται μετά από την κάθετο ή την παύλα. Παράδειγμα:

12345/1 Πληκτρολογείτε 123451

123456-2 Πληκτρολογείτε 1234562

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
Έτος
Κωδικός Ασφαλείας (CAPTCHA) Security Image (captcha) Πλήρως αυτοματοποιημένος δημόσιος έλεγχος Turing για τη διάκριση μεταξύ ανθρώπων και υπολογιστών. Συμπληρώστε το πεδίο με τα γράμματα και αριθμούς που εμφανίζονται στην εικόνα.
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ΑσφάλισηςΕμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤΑ.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.

Λίστα Νέων - Ανακοινώσεων
περισσότερα...
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Λίστα Διαγωνισμών
περισσότερα...
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS