Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πιστοποιημένοι χρήστες
 
Σύντομα θα έχετε τη δυνατότητα να εγγράφεστε σαν "πιστοποιημένοι" χρήστες στο Portal του Ν.Α.Τ. προσερχόμενοι στο Ν.Α.Τ. με την ταυτότητά σας. Θα σας ανακοινωθεί από το www.nat.gr.

Ως "πιστοποιημένοι" χρήστες θα έχετε τη δυνατότητα να εισέρχεστε στις διαδικτυακές υπηρεσίες του Ν.Α.Τ., δίνοντας όνομα χρήστη και το προσωπικό σας κλειδί και να λαμβάνετε προσωποποιημένες πληροφορίες που αφορούν την ασφαλιστική σας κατάσταση και τα προσωπικά σας οικονομικά στοιχεία.
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS