Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Υπουργεία
 
εγγραφές 1 - 1 από 9
 • Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  Αξιολόγηση συνδέσμου: Αξιολόγηση συνδέσμου
 • Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
  Αξιολόγηση συνδέσμου: Αξιολόγηση συνδέσμου
 • Υπουργείο Εσωτερικών
  Αξιολόγηση συνδέσμου: Αξιολόγηση συνδέσμου
 • Υπουργείο Εξωτερικών
  Αξιολόγηση συνδέσμου: Αξιολόγηση συνδέσμου
 • Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
  Αξιολόγηση συνδέσμου: Αξιολόγηση συνδέσμου
 • Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
  Αξιολόγηση συνδέσμου: Αξιολόγηση συνδέσμου
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
  Αξιολόγηση συνδέσμου: Αξιολόγηση συνδέσμου
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης
  Αξιολόγηση συνδέσμου: Αξιολόγηση συνδέσμου
 • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
  Αξιολόγηση συνδέσμου: Αξιολόγηση συνδέσμου
εγγραφές 1 - 9 από 9
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ΑσφάλισηςΕμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤΑ.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.

Λίστα Νέων - Ανακοινώσεων
περισσότερα...
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Λίστα Διαγωνισμών
περισσότερα...
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS