Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Ασφαλιστικά Ταμεία
 
εγγραφές 1 - 1 από 7
 • Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (T.Y.Δ.K.Y.)
  Αξιολόγηση συνδέσμου: Αξιολόγηση συνδέσμου
 • Ταμείο Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (Τ.Α.Ν.Π.Υ.)
  Αξιολόγηση συνδέσμου: Αξιολόγηση συνδέσμου
 • Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)
  Αξιολόγηση συνδέσμου: Αξιολόγηση συνδέσμου
 • Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ
  Αξιολόγηση συνδέσμου: Αξιολόγηση συνδέσμου
 • Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
  Αξιολόγηση συνδέσμου: Αξιολόγηση συνδέσμου
 • Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)
  Αξιολόγηση συνδέσμου: Αξιολόγηση συνδέσμου
 • Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)
  Αξιολόγηση συνδέσμου: Αξιολόγηση συνδέσμου
εγγραφές 1 - 7 από 7
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ΑσφάλισηςΕμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤΑ.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.

Λίστα Νέων - Ανακοινώσεων
περισσότερα...
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Λίστα Διαγωνισμών
περισσότερα...
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS