Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Eπικοινωνία
 
Στοιχεία επικοινωνίας
 • Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 1, Πειραιάς, T.K. 18531
 • ΑΦΜ :  090017680
 • Διοίκηση ΝΑΤ

  Γραφεία e-mail Τηλέφωνα Fax
  Γραμματεία Προέδρου Δ.Σ. ΝΑΤ
  Τμήμα Γραμματείας Δ.Σ.
  gram.prnat@nat.gr 210-4149650, 652 210-4149659
  Γραμματεία Αντιπρόεδρου ΝΑΤ
  Πληροφορίες: Στ. Μπακογιάννη
    gram. apro@nat.gr 210-4149630  
  Γραμματεία Γεν. Διευθυντού   gdief@nat.gr 210-4149620  
  Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού
  Πληροφορίες: Βούλγαρη Φλώρα
    hr@nat.gr 210-4149360
  210-4149361
  210-4149362
  210-4149369 

  Διεύθυνση Ναυτικής Υπηρεσίας ( Συντάξεις )  Τμήμα Επεξεργασίας Ναυτικής Υπηρεσίας
  synt.giratos@nat.gr 210-4149 260-2-4
  Προϊστάμενος: 261
  Διαδοχική : 264
  Συμμετοχή με άλλα Ταμεία : 268
  , 262

  ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ 12:00 - 14:30

    210-4149269

  210-4149289

  Τμήμα Αναγνώρισης Ατυχήματος ή Ανικανότητας Ναυτικού synt.atixim@nat.gr 210-4149270   210-4149272
  Τμήμα Μητρώου και Μεταβολών Συνταξιούχων mhtrwo2@nat.gr 210-4149280 210-4149289
  Τμήμα Συντάξεων Κ.Ε.Α.Ν. synt.kean@nat.gr 210-4149290  
  Τμήμα Εφάπαξ Παροχών Ν.Α.Τ. και Τ.Π.Ε.Ν. synt.efapax@nat.gr 210-4149250   210-4149277
  Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων european.union@nat.gr 210-4149580  

  Διεύθυνση Ενημερότητας Πλοίων ( Εισφορές Πλοιοκτητών και Ναυτικών )

  Τμήμα e-mail Τηλέφωνα Fax
  Τμήμα Διαχείρισης Πλοίων σε Ευρώ poroi.eswt@nat.gr 210-4149220 210-4149229
  Τμήμα Διαχείρισης Πλοίων σε Συνάλλαγμα poroi.pont@nat.gr 210-4149210 210-4149231
  Τμήμα Εισφορών Συμβεβλημένων Πλοίων poroi.symb@nat.gr 210-4149210  210-4149231 
  Τμήμα Λοιπών Διαχειρίσεων poroi.loipoi@nat.gr 210-4149240  210-4149242 
  Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων poroi.ofeiles@nat.gr 210-4149230  210-4149231 

  Διεύθυνση Οικονομικού

  Τμήμα e-mail Τηλέφωνα Fax
  Τμήμα Προμηθειών oik.prom@nat.gr 210-4149430 210-4149433
  Τμήμα Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών ekkathar.nat@nat.gr 210-4149420 210-4149433

  Λοιπές Υπηρεσίες

  Υπηρεσία e-mail Τηλέφωνα Fax
  Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη και Τύπου
  210-4149540  
  Γραφείο Νομικών Υποθέσεων nomiki@nat.gr 210-4149565  
  Διεύθυνση Επιθεώρησης   210-4149516, 512  
  Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών dpnt@nat.gr 210-4149452 210-4101086
  Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
  akinita@nat.gr 210-4149320 210-4149302 
  Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών Στατιστικής και Παραγωγικότητας anal.nat@nat.gr 210-4149581  
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS