Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Λίστα Διαγωνισμών
εγγραφές 1 - 1 από 191
 • Ημερομηνία: 23.05.2017
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 02.03.2017
  Διακήρυξη Διατιμημένων Αδιατιμήτων Εντύπων Ν.Α.Τ. Έτους 2017.
 • Ημερομηνία: 14.11.2016
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση 3 ισογείων καταστήματων επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150 & Σωτήρος Διός, Πειραιά, ιδιοκτησίας Τ.Π.Α.Ε.Ν.
 • Ημερομηνία: 11.11.2016
  Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση 3 ισογείων καταστήματων επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150 & Σωτήρος Διός, Πειραιά, ιδιοκτησίας Τ.Π.Α.Ε.Ν.
 • Ημερομηνία: 10.10.2016
  Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την συνολική ή τμηματική εκμίσθωση 6 ορόφων επί της Γλάδστωνος 2, Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 07.10.2016
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ετήσια φύλαξη χώρου Ν.Ι.Ε.Ν. ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ
 • Ημερομηνία: 06.10.2016
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 - Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
 • Ημερομηνία: 04.10.2016
  Επαναληπτικός Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για τη μακροχρόνια μίσθωση του κτιρίου επί της Πατησίων 61 ,Αθήνα, ιδιοκτησίας ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 27.09.2016
  Ανάθεση σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, της φύλαξης του χώρου του ακινήτου Ν.Ι.Ε.Ν. στα Μελίσσια Αττικής, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., για ένα (1) έτος, ήτοι από 01.12.2016 έως 30.11.2017.
 • Ημερομηνία: 27.09.2016
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση 3 ισογείων καταστήματων επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150 & Σωτήρος Διός, Πειραιά, ιδιοκτησίας Τ.Π.Α.Ε.Ν.
 • Ημερομηνία: 23.09.2016
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
 • Ημερομηνία: 19.09.2016
  Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την Συντήρηση - Υποστήριξη του λογισμικού του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Ν.Α.Τ και της Διαδικτυακής Πύλης του ΝΑΤ για το έτος 2016.
 • Ημερομηνία: 15.09.2016
  Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση 3 ισογείων καταστήματων επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150 & Σωτήρος Διός, Πειραιά, ιδιοκτησίας Τ.Π.Α.Ε.Ν.
 • Ημερομηνία: 14.09.2016
  ΔΕΙΤΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 23-09-2016: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
 • Ημερομηνία: 22.08.2016
  Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την τακτική συντήρηση των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων σε 3 κτίρια ιδιοκτησίας ΝΑΤ.
 • αρχή σελίδας αρχή σελίδας
 • Ημερομηνία: 27.07.2016
  Παράταση διαγωνισμού για τη μακροχρόνια μίσθωση του κτιρίου επί της Πατησίων 61
 • Ημερομηνία: 14.07.2016
  Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για τη μακροχρόνια μίσθωση του κτιρίου επί της Πατησίων 61 ,Αθήνα, ιδιοκτησίας ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 23.06.2016
  Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την συνολική ή τμηματική εκμίσθωση 6 ορόφων επί της Γλάδστωνος 2, Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 09.06.2016
  Δημόσιος Ανοικτός Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος και αποθήκης υπογείου επί της Αλκιβιάδου 118, Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 06.06.2016
  Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την «Ανάθεση σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, του των χώρων στέγασης Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. για δώδεκα μήνες.
 • Ημερομηνία: 14.04.2016
  Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος επί της Λοσίων 2, Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 12.04.2016
  Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος και αποθήκης υπογείου επί της Αλκιβιάδου 118, Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 12.04.2016
  Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την συνολική ή τμηματική εκμίσθωση 6 ορόφων επί της Γλάδστωνος 2, Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 06.04.2016
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 • Ημερομηνία: 15.03.2016
  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη κατάλληλου συνεργείου καθαρισμού των χώρων στέγασης Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 • Ημερομηνία: 04.03.2016
  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια τόνερ-μελανιών-μελανοταινιών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , προϋπολογισθείσας δαπάνης € 41.000,00 πλέον Φ.Π.Α.
 • Ημερομηνία: 15.12.2015
  Δημόσιος επαναληπτικός ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την παροχή, υπηρεσιών ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων Ν.Α.Τ. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (2016-2017).
 • Ημερομηνία: 10.12.2015
  Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη συνολική ή τμηματική εκμίσθωση 6 ορόφων επί της οδού Γλάδστωνος 2, Αθήνα , ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 02.12.2015
  Επανάληψη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια τόνερ-μελανιών-μελανοταινιών.
 • Ημερομηνία: 23.10.2015
  Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την προμήθεια διατιμημένων και αδιατίμητων εντύπων ΝΑΤ, έτους 2015 , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 • αρχή σελίδας αρχή σελίδας
εγγραφές 1 - 30 από 191 > >>
Εμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤ
sites.diavgeia.gov.gr/nat

Α.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.
φωνητική πύλη Καλέστε
210 41.49.600 για πληροφορίες σχετικά με Συντάξεις του ΝΑΤ.
Λίστα Νέων - Ανακοινώσεων
περισσότερα...
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Λίστα Διαγωνισμών
περισσότερα...
Εμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤ
sites.diavgeia.gov.gr/nat

Α.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.
φωνητική πύλη Καλέστε
210 41.49.600 για πληροφορίες σχετικά με Συντάξεις του ΝΑΤ.
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS