Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Λίστα Διαγωνισμών
εγγραφές 1 - 1 από 197
 • Ημερομηνία: 28.11.2017
  Επαναληπτικός Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του ακινήτου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης οκτώ Νχιλιάδων Ευρώ (€8.000,00) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος φόρου και των νομίμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 • Ημερομηνία: 24.10.2017
  Πρόχειρος συνοπτικός διαγωνισμός , με κλειστές προσφορές , για την προμήθεια τόνερ-μελανιών-μελανοταινιών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών
 • Ημερομηνία: 24.10.2017
  Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του ακινήτου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά.
 • Ημερομηνία: 20.07.2017
  Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός , με κλειστές προσφορές , για την προμήθεια πέντε (5) αδειών ORACLE, τέσσερις (4) για τους Web & Application servers & μία (1) για την βάση δεδομένων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ΝΑΤ (@/νση Ενημερότητας Πλοίων & @/νση Πληροφορικής)
 • Ημερομηνία: 03.07.2017
  19-07-2017 ημέρα Πέμπτη, δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την ανάθεση σε συνεργείο καθαριότητος, τον καθαρισμό των χώρων στέγασης Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 • Ημερομηνία: 03.07.2017
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 23.05.2017
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 02.03.2017
  Διακήρυξη Διατιμημένων Αδιατιμήτων Εντύπων Ν.Α.Τ. Έτους 2017.
 • Ημερομηνία: 14.11.2016
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση 3 ισογείων καταστήματων επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150 & Σωτήρος Διός, Πειραιά, ιδιοκτησίας Τ.Π.Α.Ε.Ν.
 • Ημερομηνία: 11.11.2016
  Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση 3 ισογείων καταστήματων επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150 & Σωτήρος Διός, Πειραιά, ιδιοκτησίας Τ.Π.Α.Ε.Ν.
 • Ημερομηνία: 10.10.2016
  Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την συνολική ή τμηματική εκμίσθωση 6 ορόφων επί της Γλάδστωνος 2, Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 07.10.2016
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ετήσια φύλαξη χώρου Ν.Ι.Ε.Ν. ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ
 • Ημερομηνία: 06.10.2016
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 - Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
 • Ημερομηνία: 04.10.2016
  Επαναληπτικός Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για τη μακροχρόνια μίσθωση του κτιρίου επί της Πατησίων 61 ,Αθήνα, ιδιοκτησίας ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 27.09.2016
  Ανάθεση σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, της φύλαξης του χώρου του ακινήτου Ν.Ι.Ε.Ν. στα Μελίσσια Αττικής, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., για ένα (1) έτος, ήτοι από 01.12.2016 έως 30.11.2017.
 • αρχή σελίδας αρχή σελίδας
 • Ημερομηνία: 27.09.2016
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση 3 ισογείων καταστήματων επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150 & Σωτήρος Διός, Πειραιά, ιδιοκτησίας Τ.Π.Α.Ε.Ν.
 • Ημερομηνία: 23.09.2016
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
 • Ημερομηνία: 19.09.2016
  Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την Συντήρηση - Υποστήριξη του λογισμικού του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Ν.Α.Τ και της Διαδικτυακής Πύλης του ΝΑΤ για το έτος 2016.
 • Ημερομηνία: 15.09.2016
  Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση 3 ισογείων καταστήματων επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150 & Σωτήρος Διός, Πειραιά, ιδιοκτησίας Τ.Π.Α.Ε.Ν.
 • Ημερομηνία: 14.09.2016
  ΔΕΙΤΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 23-09-2016: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
 • Ημερομηνία: 22.08.2016
  Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την τακτική συντήρηση των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων σε 3 κτίρια ιδιοκτησίας ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 27.07.2016
  Παράταση διαγωνισμού για τη μακροχρόνια μίσθωση του κτιρίου επί της Πατησίων 61
 • Ημερομηνία: 14.07.2016
  Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για τη μακροχρόνια μίσθωση του κτιρίου επί της Πατησίων 61 ,Αθήνα, ιδιοκτησίας ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 23.06.2016
  Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την συνολική ή τμηματική εκμίσθωση 6 ορόφων επί της Γλάδστωνος 2, Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 09.06.2016
  Δημόσιος Ανοικτός Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος και αποθήκης υπογείου επί της Αλκιβιάδου 118, Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 06.06.2016
  Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την «Ανάθεση σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, του των χώρων στέγασης Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. για δώδεκα μήνες.
 • Ημερομηνία: 14.04.2016
  Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος επί της Λοσίων 2, Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 12.04.2016
  Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος και αποθήκης υπογείου επί της Αλκιβιάδου 118, Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 12.04.2016
  Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την συνολική ή τμηματική εκμίσθωση 6 ορόφων επί της Γλάδστωνος 2, Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 06.04.2016
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 • αρχή σελίδας αρχή σελίδας
εγγραφές 1 - 30 από 197 > >>
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ΑσφάλισηςΕμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤΑ.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.

Λίστα Νέων - Ανακοινώσεων
περισσότερα...
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Λίστα Διαγωνισμών
περισσότερα...
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ΑσφάλισηςΕμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤΑ.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS