Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Λίστα Διαγωνισμών
εγγραφές 1 - 1 από 218
 • Ημερομηνία: 11.11.2016
  Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση 3 ισογείων καταστήματων επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150 & Σωτήρος Διός, Πειραιά, ιδιοκτησίας Τ.Π.Α.Ε.Ν.
 • Ημερομηνία: 10.10.2016
  Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την συνολική ή τμηματική εκμίσθωση 6 ορόφων επί της Γλάδστωνος 2, Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 07.10.2016
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ετήσια φύλαξη χώρου Ν.Ι.Ε.Ν. ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ
 • Ημερομηνία: 06.10.2016
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 - Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
 • Ημερομηνία: 04.10.2016
  Επαναληπτικός Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για τη μακροχρόνια μίσθωση του κτιρίου επί της Πατησίων 61 ,Αθήνα, ιδιοκτησίας ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 27.09.2016
  Ανάθεση σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, της φύλαξης του χώρου του ακινήτου Ν.Ι.Ε.Ν. στα Μελίσσια Αττικής, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., για ένα (1) έτος, ήτοι από 01.12.2016 έως 30.11.2017.
 • Ημερομηνία: 27.09.2016
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση 3 ισογείων καταστήματων επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150 & Σωτήρος Διός, Πειραιά, ιδιοκτησίας Τ.Π.Α.Ε.Ν.
 • Ημερομηνία: 23.09.2016
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
 • Ημερομηνία: 19.09.2016
  Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την Συντήρηση - Υποστήριξη του λογισμικού του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Ν.Α.Τ και της Διαδικτυακής Πύλης του ΝΑΤ για το έτος 2016.
 • Ημερομηνία: 15.09.2016
  Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση 3 ισογείων καταστήματων επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150 & Σωτήρος Διός, Πειραιά, ιδιοκτησίας Τ.Π.Α.Ε.Ν.
 • Ημερομηνία: 14.09.2016
  ΔΕΙΤΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 23-09-2016: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
 • Ημερομηνία: 22.08.2016
  Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την τακτική συντήρηση των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων σε 3 κτίρια ιδιοκτησίας ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 27.07.2016
  Παράταση διαγωνισμού για τη μακροχρόνια μίσθωση του κτιρίου επί της Πατησίων 61
 • Ημερομηνία: 14.07.2016
  Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για τη μακροχρόνια μίσθωση του κτιρίου επί της Πατησίων 61 ,Αθήνα, ιδιοκτησίας ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 23.06.2016
  Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την συνολική ή τμηματική εκμίσθωση 6 ορόφων επί της Γλάδστωνος 2, Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • αρχή σελίδας αρχή σελίδας
 • Ημερομηνία: 09.06.2016
  Δημόσιος Ανοικτός Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος και αποθήκης υπογείου επί της Αλκιβιάδου 118, Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 06.06.2016
  Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την «Ανάθεση σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, του των χώρων στέγασης Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. για δώδεκα μήνες.
 • Ημερομηνία: 14.04.2016
  Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος επί της Λοσίων 2, Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 12.04.2016
  Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την συνολική ή τμηματική εκμίσθωση 6 ορόφων επί της Γλάδστωνος 2, Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 12.04.2016
  Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος και αποθήκης υπογείου επί της Αλκιβιάδου 118, Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 06.04.2016
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 • Ημερομηνία: 15.03.2016
  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη κατάλληλου συνεργείου καθαρισμού των χώρων στέγασης Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 • Ημερομηνία: 04.03.2016
  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια τόνερ-μελανιών-μελανοταινιών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , προϋπολογισθείσας δαπάνης € 41.000,00 πλέον Φ.Π.Α.
 • Ημερομηνία: 15.12.2015
  Δημόσιος επαναληπτικός ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την παροχή, υπηρεσιών ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων Ν.Α.Τ. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (2016-2017).
 • Ημερομηνία: 10.12.2015
  Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη συνολική ή τμηματική εκμίσθωση 6 ορόφων επί της οδού Γλάδστωνος 2, Αθήνα , ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 02.12.2015
  Επανάληψη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια τόνερ-μελανιών-μελανοταινιών.
 • Ημερομηνία: 23.10.2015
  Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την προμήθεια διατιμημένων και αδιατίμητων εντύπων ΝΑΤ, έτους 2015 , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 • Ημερομηνία: 22.10.2015
  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια τόνερ-μελανιών-μελανοταινιών.
 • Ημερομηνία: 09.10.2015
  Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισογείου χώρου επί της οδού Παλαιολόγου 15 και Καραίσκου στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 09.10.2015
  Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την παροχή, υπηρεσιών ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων Ν.Α.Τ. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (2016-2017).
 • αρχή σελίδας αρχή σελίδας
εγγραφές 1 - 60 από 218 > >>
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ΑσφάλισηςΕμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤΑ.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.

Λίστα Νέων - Ανακοινώσεων
περισσότερα...
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Λίστα Διαγωνισμών
περισσότερα...
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ΑσφάλισηςΕμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤΑ.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.

Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος
περισσότερα...
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS