Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Λίστα Διαγωνισμών
εγγραφές 1 - 1 από 218
 • Ημερομηνία: 29.09.2015
  Πρόχειρος Επαναληπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Ανάθεση σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, της φύλαξης του χώρου του ακινήτου Ν.Ι.Ε.Ν. στα Μελίσσια Αττικής, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., για ένα (1) έτος, ήτοι από 25.10.2015 ως και 24.10.2016, προϋπολογισμού €35.000,00 πλέον Φ.Π.Α..»
 • Ημερομηνία: 17.09.2015
  Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150 & Σωτήρος Διός, Πειραιά, ιδιοκτησίας Τ.Π.Α.Ε.Ν.
 • Ημερομηνία: 21.08.2015
  Πρόχειρος Επαναληπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Ανάθεση σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, της φύλαξης του χώρου του ακινήτου Ν.Ι.Ε.Ν. στα Μελίσσια Αττικής, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., για ένα (1) έτος, ήτοι από 15.10.2015 ως και 14.10.2016, προϋπολογισμού €35.000,00 πλέον Φ.Π.Α.
 • Ημερομηνία: 21.07.2015
  Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ενός καταστήματος επί της οδού Φιλελλήνων, Πειραιά, ιδιοκτησίας Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.
 • Ημερομηνία: 08.07.2015
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 - Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Ανάθεση σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, της φύλαξης του χώρου του ακινήτου Ν.Ι.Ε.Ν. στα Μελίσσια Αττικής, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ..
 • Ημερομηνία: 07.07.2015
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Ανάθεση σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, της φύλαξης του χώρου του ακινήτου Ν.Ι.Ε.Ν. στα Μελίσσια Αττικής, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ..
 • Ημερομηνία: 25.06.2015
  Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150 & Σωτήρος Διός, Πειραιά, ιδιοκτησίας Τ.Π.Α.Ε.Ν.
 • Ημερομηνία: 25.06.2015
  ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ! Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Ανάθεση σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, της φύλαξης του χώρου του ακινήτου Ν.Ι.Ε.Ν. στα Μελίσσια Αττικής, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., για ένα (1) έτος.
 • Ημερομηνία: 15.06.2015
  Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την Συντήρηση - Υποστήριξη του λογισμικού του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Ν.Α.Τ και της Διαδικτυακής Πύλης του ΝΑΤ για το έτος 2015.
 • Ημερομηνία: 27.05.2015
  Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τακτική συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού και φυσικού αερίου στο κτίριο επί της οδού Πατησίων 30 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., για ένα (1) έτος.
 • Ημερομηνία: 29.04.2015
  Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την «Ανάθεση σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, του των χώρων στέγασης Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. για δώδεκα μήνες.
 • Ημερομηνία: 29.04.2015
  Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση 1 ισόγειου καταστήματος κτίριο επί της Πολυδεύκους 58, Πειραιά, ιδιοκτησίας ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 02.04.2015
  Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση 4 μισθίων στο κτίριο επί της Αλκιβιάδου 118, Πειραιά, ιδιοκτησίας ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 24.03.2015
  Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την εκμίσθωση 3 ισόγειων καταστημάτων στο κτίριο επί της Πατησίων 30,Αθήνα, ιδιοκτησιας ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 05.03.2015
  Δημόσιος Ανοικτός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση 11 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στα υπόγεια της Ακτής Μιαούλη 83 στον Πειραιά.
 • αρχή σελίδας αρχή σελίδας
 • Ημερομηνία: 27.02.2015
  Πρόχειρος επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη κατάλληλου συνεργείου καθαρισμού των χώρων στέγασης Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών ήτοι από 9/4/2015-8/4/2016
 • Ημερομηνία: 16.02.2015
  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη κατάλληλου συνεργείου καθαρισμού των χώρων στέγασης Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών ήτοι από 9/4/2015-8/4/2016.
 • Ημερομηνία: 16.01.2015
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση 11 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στα υπόγεια της Ακτής Μιαούλη 83 στον Πειραιά.
 • Ημερομηνία: 18.12.2014
  Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση 11 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στα υπόγεια της Ακτής Μιαούλη 83 στον Πειραιά.
 • Ημερομηνία: 26.11.2014
  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ,για την επισκευή-ανακαίνιση των χώρων υγιεινής (W.C) του κτιρίου ΙΙας Μεραρχίας 18 και Νοταρά στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 17.11.2014
  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ,για την επισκευή-ανακαίνιση των χώρων υγιεινής (W.C) του κτιρίου ΙΙας Μεραρχίας 18 και Νοταρά στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία: 10.11.2014
  Πρόχειρος Επαναληπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την «Επισκευή, ανακαίνιση, πιστοποίηση και πλήρη συντήρηση για ένα (1) έτος των ανελκυστήρων του ξενοδοχείου επί της οδού Ομ. Σκυλίτση 64 και Μπιζανίου στον Πειραιά».
 • Ημερομηνία: 12.09.2014
  Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοιχτός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση 7 ορόφων επί της Ομήρου και Ακαδημίας ιδιοκτησίας ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 04.09.2014
  Δημόσιος Ανοιχτός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την αξιοποίηση με μακροχρόνια μίσθωση του κτιρίου επί Ζαλοκώστα, ιδιοκτησίας ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 04.09.2014
  Δημόσιος επαναληπτικός ανοικτός διαγωνισμός για την εκμίσθωση πέντε ορόφων του κτιρίου επί της οδού Σταδίου 28 στην Αθήνα
 • Ημερομηνία: 16.07.2014
  Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Διαγωνισμός Για την εκμίσθωση του Κιν. ΑΣΤΟΡ επί της οδού Σταδίου 28, ιδιοκτησίας ΝΑΤ
 • Ημερομηνία: 27.06.2014
  Δημόσιος Ανοικτός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την Εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος επί της Σταδίου 28, ιδιοκτησίας ΝΑΤ.
 • Ημερομηνία: 27.06.2014
  Δημόσιος Ανοικτός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την Εκμίσθωση 6 κενών καταστημάτων σε ακίνητα που βρίσκονται στην Αθήνα, ιδιοκτησίας ΝΑΤ
 • Ημερομηνία: 30.05.2014
  Δημόσιος ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός που αφορά την εκμίσθωση 2 καταστημάτων επί των οδών Φιλελλήνων 2 & Ακτής Μιαούλη, ιδιοκτησιας ΤΠΚΠΕΝ
 • Ημερομηνία: 30.05.2014
  Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός που αφορά την εκμίσθωση 2 συνενωμένων καταστημάτων επί των οδών Φιλελλήνων 2 & Ακτής Μιαούλη, ιδιοκτησιας ΤΠΚΠΕΝ
 • αρχή σελίδας αρχή σελίδας
εγγραφές 1 - 90 από 218 > >>
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ΑσφάλισηςΕμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤΑ.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.

Λίστα Νέων - Ανακοινώσεων
περισσότερα...
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Λίστα Διαγωνισμών
περισσότερα...
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ΑσφάλισηςΕμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤΑ.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.

Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος
περισσότερα...
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS