Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Αναβολή διεξαγωγής της δημοπρασίας της "Επισκευή - Ανακαίνιση των όψεων του διατηρητέου κτιρίου του Ν.Α.Τ."

Ημερομηνία: 11.06.2007 [Διαγωνισμός]

To N.Α.Τ. ανακοινώνει ότι η διεξαγωγή της ανοικτής δημοπρασίας του έργου « Επισκευή - Ανακαίνιση των όψεων του διατηρητέου κτιρίου του N.Α.Τ. επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά » αναβάλλεται για την 26-6-2007. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 405.000,00 €.

Επισυναπτόμενα αρχεία
  • 1.
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS