Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Επισκευή - ανακαίνιση των όψεων του διατηρητέου κτιρίου του Ν.Α.Τ.

Ημερομηνία: 19.04.2007 [Διαγωνισμός]

Διακηρύσουμε, την με ανοικτή δημοπρασία, επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου : Επισκευή - Ανακαίνιση των όψεων του διατηρητέου κτιρίου του Ν.Α.Τ. επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 405.000,00 € εκ των οποίων 331.135,62 € για οικοδομικές εργασίες 9.200,00 € για δαπάνη αναθεώρησης και 64.663,81 € για ΦΠΑ.


Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS