Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία: 06.04.2016 []

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πειραιάς: 06/04/2016

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1 - ΠΕΙΡΑΙΑ

Τ. Κ . 185 31

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΟΡΚΙΔΗΣ.

ΤΗΛ: 210-4149431-2

FAX: 210-4149433ΘΕΜΑ: ” ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “


   ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 21


Έχοντες υπόψη:

  1. Tις κείμενες για το ΝΑΤ διατάξεις.

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 και 38 του ΠΔ 118/2007 ’’ Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου’’.

  3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

  4. Την υπ’ αριθμ.02/2015 προκήρυξη διαγωνισμοί καθαριότητας ΝΑΤ

  5. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας


Σύμφωνα με την Νο 2/7-3-2016 προκήρυξη ΝΑΤ ,ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάθεση σε συνεργείο καθαριότητας του καθαρισμού των χώρων στέγασης ΝΑΤ , καθορίζεται η 07/04/2016 και ώρα 10.00.

Επειδή κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία πραγματοποιείται η απεργία της ΑΔΕΔΥ, στην οποία συμμετέχει και ο σύλλογος υπαλλήλων ΝΑΤ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

λόγω των εξαιρετικών αυτών συνθηκών την μεταφορά της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά μια ημέρα, ήτοι την Παρασκευή 08/04/2016 και ώρα 10.00 πμ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΑ. ΚΟΜΜΑΤΑΣΕπισυναπτόμενα αρχεία
  • 1.
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS