Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150 & Σωτήρος Διός, Πειραιά, ιδιοκτησίας Τ.Π.Α.Ε.Ν.

Ημερομηνία: 17.09.2015 [Διαγωνισμός]

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Τ.Π.Α.Ε.Ν.)

ΕΙΔΟΣ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Κ-9 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 93,24 τ.μ.(ισόγειο 46,64 τ.μ. και υπόγειο 46,60 τ.μ.) ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 150 & ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ, ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Τ.Π.Α.Ε.Ν..

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS