Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισογείου χώρου επί της οδού Παλαιολόγου 15 και Καραίσκου στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.

Ημερομηνία: 09.10.2015 [Διαγωνισμός]

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 28,00 τ.μ.

ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15 & ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ

ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ν.Α.Τ.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS