Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για τη μακροχρόνια μίσθωση του κτιρίου επί της Πατησίων 61 ,Αθήνα, ιδιοκτησίας ΝΑΤ.

Ημερομηνία: 14.07.2016 [Διαγωνισμός]

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 61 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ,

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1.590,23 Τ.Μ. (Ημιυπόγειο, ισόγειο και πέντε (5) όροφοι) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΑΤ.
Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS