Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την συνολική ή τμηματική εκμίσθωση 6 ορόφων επί της Γλάδστωνος 2, Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.

Ημερομηνία: 12.04.2016 []

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ Ή ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΟΡΟΦΩΝ (ΑΠΟ Β΄ ΕΩΣ Ζ΄)
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 2 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ν.Α.Τ.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS