Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόχειρος συνοπτικός διαγωνισμός , με κλειστές προσφορές , για την προμήθεια τόνερ-μελανιών-μελανοταινιών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών

Ημερομηνία: 24.10.2017 [Διαγωνισμός]

Πρόχειρος συνοπτικός διαγωνισμός , με κλειστές προσφορές , για την προμήθεια τόνερ-μελανιών-μελανοταινιών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών

για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ΝΑΤ για ένα έτος.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS