Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την τακτική συντήρηση των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων σε 3 κτίρια ιδιοκτησίας ΝΑΤ.

Ημερομηνία: 22.08.2016 [Διαγωνισμός]

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για:

α) Την τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού και φυσικού αερίου στο κτίριο επί της οδού Πατησίων 30 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.,

β) την τακτική συντήρηση των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων, των τοπικών κλιματιστικών μηχανημάτων, των ψυκτών νερού και της εγκατάστασης Κεντρικής Θέρμανσης, στο κτίριο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ. και

γ) την τακτική συντήρηση των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων που εξυπηρετούν τους α’, β’, γ’ ορόφους και της κλιματιστικής μονάδας οροφής του θυρωρείου, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ., στο κτίριο επί της οδού Ακτή Μιαούλη 83,

για ένα (1) έτος, ήτοι από 01.12.2016 έως και 30.11.2017, προϋπολογισμού €40.200,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..”


 

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS