Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
17-01-2011: Σύμβαση με τα ΕΛΤΑ για πληρωμή συντάξεων ΝΑΤ 2011

Ημερομηνία: 02.04.2011 [Σύμβαση]

Σύμβαση με τα ΕΛΤΑ για πληρωμή συντάξεων ΝΑΤ 2011

Επισυναπτόμενα αρχεία
  • 1. elta_nat.pdf elta_nat.pdf (Μέγεθος αρχείου: 2884.23 kb)
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS