Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
23-09-2011: Σύμβαση, για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη δύο (2) ανελκυστήρων του κτιρίου, επί της οδού Γλάδστωνος 2, στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.

Ημερομηνία: 11.07.2011 [Σύμβαση]

 Σύμβαση, για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη δύο (2) ανελκυστήρων  του κτιρίου, επί της οδού Γλάδστωνος 2, στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS