Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
22-09-2011: Σύμβαση γιά τον καθαρισμό των χώρων στέγασης του κτιρίου ΝΑΤ

Ημερομηνία: 11.09.2011 [Σύμβαση]

Σύμβαση γιά τον καθαρισμό των χώρων στέγασης του κτιρίου ΝΑΤ από 22/09/2011-31/12/2011.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS