Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
03-08-2011 : Σύμβαση για την τακτική συντήρηση του συστήματος πυρασφάλειας του κτιρίου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1, στον Πειραιά

Ημερομηνία: 16.11.2011 [Σύμβαση]

Σύμβαση, για την τακτική συντήρηση του συστήματος πυρασφάλειας του κτιρίου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1, στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS