Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
17-01-2013: Σύμβαση Προμήθειας για την Εκτύπωση και Αποστολή Απογραφικών Δελτίων Συνταξιούχων

Ημερομηνία: 17.01.2013 [Σύμβαση]

17-01-2013: Σύμβαση Προμήθειας για την Εκτύπωση και Αποστολή Απογραφικών Δελτίων Συνταξιούχων.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS