Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
07-09-2011 : Σύμβαση συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων Ν.Α.Τ. επί των οδών Εθν. Αντιστάσεως 1 και Αλκιβιάδου 118, για τέσσερις (4) μήνες

Ημερομηνία: 27.12.2011 [Σύμβαση]

Σύμβαση συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων Ν.Α.Τ. επί των οδών Εθν. Αντιστάσεως 1 και Αλκιβιάδου 118, για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι από 01-09-2011 έως 31-12-2011.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS