Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
27-12-2011: Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη δύο (2) ανελκυστήρων του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ακτής Μιαούλη 83, στον Πειραιά

Ημερομηνία: 30.12.2011 [Σύμβαση]

Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη δύο (2) ανελκυστήρων του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ακτής Μιαούλη 83, στον Πειραιά

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS