Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
04-11-2011: Σύμβαση για την τακτική συντήρηση του Τηλεφωνικού Κέντρου των κτιρίων Ν.Α.Τ., επί των οδών Εθν. Αντιστάσεως 1 και Αλκιβιάδου 118, στον Πειραιά

Ημερομηνία: 12.09.2011 [Σύμβαση]

Σύμβαση για την τακτική συντήρηση του Τηλεφωνικού Κέντρου των κτιρίων Ν.Α.Τ., επί των οδών Εθν. Αντιστάσεως 1 και Αλκιβιάδου 118, στον Πειραιά.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS