Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
09-07-2012 : Σύμβαση, για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη δύο (2) ανελκυστήρων επί της οδού Γλάδστωνος 2, στην Αθήνα

Ημερομηνία: 07.09.2012 [Σύμβαση]

1.       Σύμβαση, για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη δύο (2) ανελκυστήρων  του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Γλάδστωνος 2, στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Ν.Α.Τ.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS