Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
19-01-2011: Σύμβαση μεταξύ Ν.ΑΤ. και New Start Lift, για την τακτική μηνιαία συντήρηση 4 ανελκυστήρων

Ημερομηνία: 02.02.2011 [Σύμβαση]

 19-01-2011: Σύμβαση μεταξύ Ν.ΑΤ. και New Start Lift, για την τακτική μηνιαία συντήρηση 4 ανελκυστήρων, στο κτίριο επί της οδού Αχαρνών 1-3 και Λιοσίων 2, στην Αθήνα.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS