Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
01-06-2011: Σύμβαση συντήρησης και υποστήριξης ενός μεγάλου ανελκυστήρα

Ημερομηνία: 03.06.2011 [Σύμβαση]

 01-06-2011: Σύμβαση συντήρησης και υποστήριξης ενός μεγάλου ανελκυστήρα επί της οδού Γ. Λαμπράκη 150

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS