Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
'Εντυπα αιτήσεων
εγγραφές 1 - 1 από 25
 • Ημερομηνία:
  Αίτηση εξόδων κηδείας
 • Ημερομηνία:
  Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας, στο διάστημα που δεν έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης.
 • Ημερομηνία:
  ΕΤΕΑ ΚΕΑΝ: Αίτηση για αναβάθμιση Ν.3232/04.
 • Ημερομηνία:
  ΕΤΕΑ ΚΕΑΝ: Χορήγηση σύνταξης λόγω συμμετοχής τέκνου.
 • Ημερομηνία:
  Επιστροφή ναυτικού φυλλαδίου για επανάληψη ναυτικού επαγγέλματος
 • Ημερομηνία:
  Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας σύνταξης
 • Ημερομηνία:
  Χορήγηση βεβαίωσης μη συνταξιοδότησης από το Ν.Α.Τ.
 • Ημερομηνία:
  Χορήγηση εφάπαξ παροχής (Αξιωματικών)
 • Ημερομηνία:
  Χορήγηση εφάπαξ παροχής (Κατωτέρων Πληρωμάτων)
 • Ημερομηνία:
  Οδηγίες εγγραφής νέου χρήστη στις Διαδικτυακές Υπηρεσίες
 • Ημερομηνία:
  ΕΤΕΑ ΚΕΑΝ: Αίτηση για αναβάθμιση Ν.3569/07.
 • Ημερομηνία:
  ΕΤΕΑ ΚΕΑΝ: Αίτηση για αναβάθμιση Ν.3075/02.
 • Ημερομηνία:
  Χορήγηση Εφάπαξ Παροχής συνταξιούχων από άλλο ασφαλιστικό φορέα.
 • Ημερομηνία:
  ΕΤΕΑ ΚΕΑΝ: Χορήγηση ή μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου, θανάτου με διαδοχική ασφάλιση, θανάτου συνέπεια ναυτικού ατυχήματος.
 • Ημερομηνία:
  ΕΤΕΑ ΚΕΑΝ: Χορήγηση ή μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος ή ανικανότητας
 • αρχή σελίδας αρχή σελίδας
 • Ημερομηνία:
  ΕΤΕΑ ΚΕΑΝ: Τροποποίηση της σύνταξης του ΕΤΕΑ/ΚΕΑΝ λόγω προσθήκης ή διόρθωσης σύνταξης
 • Ημερομηνία:
  ΕΤΕΑ ΚΕΑΝ: Tροποποίηση της σύνταξης του ΕΤΕΑ/ΚΕΑΝ, λόγω αναπροσαρμογής σύνταξης σύμφωνα με το Ν.2390/96.
 • Ημερομηνία:
  ΕΤΕΑ ΚΕΑΝ: Τροποποίηση της σύνταξης του ΕΤΕΑ/ΚΕΑΝ, λόγω αναπροσαρμογής σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 5 Ν.1711/87.
 • Ημερομηνία:
  ΕΤΕΑ ΚΕΑΝ: Τροποποίηση της σύνταξης του ΕΤΕΑ/ΚΕΑΝ, λόγω προσθήκης άλλου ταμείου.
 • Ημερομηνία:
  ΕΤΕΑ ΚΕΑΝ: Γενικό Έντυπο Αίτησης
 • Ημερομηνία:
  Αίτηση επιστροφής κρατήσεων υπέρ υγείας
 • Ημερομηνία:
  ΕΤΕΑΕΠ ΚΕΑΝ: Μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου συζύγου.
 • Ημερομηνία:
  ΕΤΕΑ ΚΕΑΝ: Επανέκδοση ενημερωτικού οφειλής για εξαγορά υπηρεσίας από το ΕΤΕΑ/ΚΕΑΝ και παροχή σύνταξης
 • Ημερομηνία:
  ΕΤΕΑ ΚΕΑΝ: Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών επικουρικής σύνταξης
 • Ημερομηνία:
  ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΞΕΝΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
εγγραφές 1 - 25 από 25
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ΑσφάλισηςΕμφάνιση Διοικητικών Πράξεων του ΝΑΤΑ.Μ.Κ.Α Στο ΝΑΤ λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α. αλλά μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.

Λίστα Νέων - Ανακοινώσεων
περισσότερα...
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Κανάλια ενημέρωσης (RSS)
Λίστα Διαγωνισμών
περισσότερα...
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS