Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Οργανωτική Διάρθρωση
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
Διοικητής  Τσαγκαρόπουλος Κωνσταντίνος      Βιογραφικό
Τηλέφωνο
210 4149 650 e-mail
Τηλέφωνο Γραμμ. Διοικητού
210 4149 651-2 e-mail gram.prnat@nat.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλέφωνο
--- e-mail ---
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τηλέφωνο
210 4149 565
e-mail
nomiki@nat.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ
Τηλέφωνο
210 4149 540
e-mail

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Τηλέφωνο
210 4149 571
e-mail
european.union@nat.gr
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τηλέφωνο
210 4149 620
e-mail
gdief@nat.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τηλέφωνο
210 4149 516
e-mail
---
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ
Τηλέφωνο
210 4149 520
e-mail

---
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΡΩΝ
Τηλέφωνο
210 4149 512
e-mail
---
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
Τηλέφωνο
210 4149 210
e-mail
poroi.pont@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ
Τηλέφωνο
210 4149 220
e-mail
poroi.eswt@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Τηλέφωνο
210 4149 230
e-mail
poroi.symb@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (Κ.Α.Ε.Ο.)
Τηλέφωνο
210 4149 240
e-mail
poroi.loipoi@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Τηλέφωνο
210 4149 248
e-mail
poroi.ofeiles@nat.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΗΡΑΤΟΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΥ
Τηλέφωνο
210 4149 260
e-mail
synt.giratos@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Τηλέφωνο
210 4149 270
e-mail
synt.atixim@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Τηλέφωνο
210 4149 280
e-mail
mhtrwo2@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΕΦ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ. ΝΑΥΤΙΚΩΝ (Κ.Ε.Α.Ν.)
Τηλέφωνο
210 4149 290
e-mail
synt.kean@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ Ν.Α.Τ. & Τ.Π.Ε.Ν.
Τηλέφωνο
210 4149 275
e-mail
synt.efapax@nat.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τηλέφωνο
---
e-mail
analog@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο
210 4149 591
e-mail
---
ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τηλέφωνο
210 4149 595
e-mail
---
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλέφωνο
210 4149 420
e-mail
logist@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλέφωνο
210 4149 430
e-mail
oik.prom@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΥΝ/ΓΜΑΤΟΣ & ΧΡΗΜ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Τηλέφωνο
210 4149 410
e-mail
---
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ
Τηλέφωνο
210 4149 440
e-mail
---
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τηλέφωνο
210 4149 360
e-mail
---
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Τηλέφωνο
210 4149 371
e-mail
---
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ
Τηλέφωνο
210 4149 380
e-mail
---
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Τηλέφωνο
2104149463
e-mail
dpnt@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τηλέφωνο
2104149461
e-mail
---
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τηλέφωνο
2104149465
e-mail
---
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τηλέφωνο
2104149452
e-mail
---
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τηλέφωνο
210 4149 320
e-mail
akinita@nat.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τηλέφωνο
210 4149 310
e-mail
akinita.ekm@nat.gr
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS