Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Ηλεκτρονική υπηρεσία εκτύπωσης Βεβαιώσεων Αποδοχών του ΝΑΤ-ΚΕΑΝ, για όλες τις κατηγορίες σύνταξης

Ημερομηνία: 01.05.2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι, λειτουργεί ηλεκτρονική υπηρεσία  που επιτρέπει στους Συνταξιούχους να εκτυπώνουν οι ίδιοι τις Βεβαιώσεις Αποδοχών του ΝΑΤ-ΚΕΑΝ, για όλες τις κατηγορίες σύνταξης  (γήρατος, αναπηρίας ,θανάτου ).

Η νέα υπηρεσία, εξυπηρετεί και τους συνταξιούχους ΝΑΤ-ΚΕΑΝ, που ζουν στο εξωτερικό και για πρώτη φορά θα έχουν άμεση πρόσβαση στις Βεβαιώσεις Αποδοχών από τον τόπο κατοικίας τους, χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθούν στις Υπηρεσίες του ΝΑΤ στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα, οι Βεβαιώσεις Αποδοχών Συνταξιούχων αποστέλλονταν Ταχυδρομικά από τις Υπηρεσίες του ΝΑΤ.

Η Βεβαίωση Αποδοχών που θα εκδίδεται, θα είναι ΕΝΙΑΙΑ για ΝΑΤ-ΚΕΑΝ.

Για την εκτύπωση της βεβαίωσης αποδοχών, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε:
 -τον Α. Φ. Μ.      (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου )

 -τον Α. Μ. Κ. Α. (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης )
 -τον Α. Μ. Σ       (Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου )

Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (PORTAL) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ.

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS