Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Βεβαιώσεις εφορίας οικονομικού έτους 2016

Ημερομηνία: 15.03.2016

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ενημερώνουμε τους συνταξιούχους του Ν Α Τ ότι, για τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2016 (που αφορούν εισοδήματα έτους 2015), τα ποσά των αποδοχών συντάξεων, θα είναι προσυμπληρωμένα στα έντυπα Ε1 των φορολογικών δηλώσεων, που θα εκδίδονται μέσω TAXIS, για όλους τους συνταξιούχους.
Επομένως, η βεβαίωση αποδοχών συντάξεων, δεν θα απαιτείται για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.
Για τους συνταξιούχους ΝΑΤ που επιθυμούν την έκδοση βεβαίωσης αποδοχών συντάξεων για άλλους λόγους, τους ενημερώνουμε ότι, από την
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 Μαρτίου 2016, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τις βεβαιώσεις αποδοχών ΝΑΤ/ΚΕΑΝ έτους 2015, για όλες τις κατηγορίες σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου), από τα Κ.Ε.Π. (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) όλης της χώρας.

Επιπρόσθετα, από
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, οι συνταξιούχοι μας θα έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν τις βεβαιώσεις αποδοχών και ηλεκτρονικά, πληκτρολογώντας
- τον Α.Φ.Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου )
- τον Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)
- τον Α.Μ.Σ (Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου)
σύμφωνα με οδηγίες που θα αναρτήσουμε έγκαιρα στην
ιστοσελίδα μας www.nat.gr

Η Βεβαίωση Αποδοχών που θα εκδίδεται, θα είναι ΕΝΙΑΙΑ για ΝΑΤ-ΚΕΑΝ

Μέσω της ιστοσελίδας, θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ/ΚΕΑΝ, που ζουν στο εξωτερικό, χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθούν στις Υπηρεσίες του ΝΑΤ στην Ελλάδα.

Από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στο Κεντρικό κτίριο του ΝΑΤ, θα χορηγούνται επίσης βεβαιώσεις αποδοχών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤ


Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS