Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόσκληση για ανάθεση εργασίας βαψίματος αιθούσης ΔΣ/ΝΑΤ

Ημερομηνία: 16.02.2011

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου θα προβεί στο βάψιμο της αίθουσας ΔΣ/ΝΑΤ. του κτιρίου, επί της Εθν. Αντιστάσεως 1, στον Πειραιά.

Οι απαιτούμενες εργασίες είναι:

  1. Τρίψιμο, στοκάρισμα των επιφανειών της αίθουσας όπου κρίνεται απαραίτητο.
  2. Βάψιμο των τοίχων και της οροφής
  3. Βάψιμο των διακοσμητικών των τοίχων.
  4. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι οικολογικά

Παρακαλείται κάθε ενδιαφερόμενος να προσκομίσει σχετική οικονομική/τεχνική προσφορά, μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2011

Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη κάθε ενδιαφερόμενου στο παραπάνω κτίριο, για να σχηματίσει μια εικόνα του χώρου και των συνθηκών, προκειμένου να διαμορφώσει την προσφορά του.

Πληροφορίες
07:30 – 14:00
Τηλ. 2104149326 (κα Β. Ανδριανάκου)
Fax. 2104149302
Διεύθυνση: Αλκιβιάδου 118, 5ος όροφος

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS