Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Ανακοίνωση για ενημερωτικά σημειώματα εξαμήνων

Ημερομηνία: 24.01.2014

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ                                                                        ΠΕΙΡΑΙΑΣ 24/01/2014


Ενημερώνουμε τους συνταξιούχους του Ταμείου μας, ότι, για λόγους εξοικονόμησης χρόνου, δεν θα τους αποσταλούν ταχυδρομικά, τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων Β΄ Εξαμήνου 2013.
Από 09 Ιανουαρίου 2014, τα Κ.Ε.Π (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών), έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν τα ανωτέρω ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων.

Μπορούν λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας, για την παραλαβή τους.

Ενημερώνουμε επίσης τους εγγεγραμμένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης (www.nat.gr), ότι τους παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης

των ανωτέρω σημειωμάτων από τον προσωπικό τους λογαριασμό.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤ 

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS