Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Έκτακτες πληρωμές λόγω Μη Απογραφής και Έλλειψης Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ. – Ι.Β.Α.Ν.

Ημερομηνία: 29.04.2013

 

Έκτακτες πληρωμές λόγω

ΜΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 
 ΕΛΛΕΙΨΗΣ Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ. – Ι.Β.Α.Ν.

Στους Συνταξιούχους που ανεστάλη η καταβολή της σύνταξης λόγω  ΜΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ και έλλειψης Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ. – Ι.Β.Α.Ν. και έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα χορηγηθούν οι μη καταβληθείσες συντάξεις ως εξής:

1.    Οι Συνταξιούχοι που δεν πληρώθηκαν την σύνταξη Απριλίου (πληρωμή 29/03/2013) αλλά έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ήδη έχει εκδοθεί κανονικά η σύνταξη του Μαΐου (πληρωμή 30/04/2013), θα λάβουν την σύνταξη του Απριλίου (πληρωμή 29/03/2013) στις 15/05/2013 στον λογαριασμό τους.

2.    Οι Συνταξιούχοι που δεν πληρώθηκαν και την σύνταξη Μαΐου(πληρωμή30/04/2013) αλλά θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 02/05/2013:

α. Θα λάβουν τις μη καταβληθείσες συντάξεις στις 15/05/2013 στον λογαριασμό τους,
β. Θα εκδοθεί κανονικά η σύνταξη του ΙΟΥΝΙΟΥ (πληρωμή 31/05/2013).

  1. Οι Συνταξιούχοι που δεν πληρώθηκαν και την σύνταξη Μαΐου (πληρωμή 30/04/2013) αλλά θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 07/05/2013 μέχρι 31/05/2013:

  α. Θα λάβουν τις μη καταβληθείσες συντάξεις στις 07/06/2013 στον λογαριασμό τους,
  β. Θα εκδοθεί κανονικά η σύνταξη του ΙΟΥΛΙΟΥ (πληρωμή 28/06/2013).

4.    Οι Συνταξιούχοι που πληρώνονται σε υπόλογο εξωτερικού, θα  λάβουν τις μη καταβληθείσες συντάξεις, αναδρομικά,  στην πρώτη δυνατή κίνηση πληρωμής συντάξεων, σύμφωνα με την ημερομηνία που θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι Συνταξιούχοι που θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΜΕΤΑ την 01/06/2013, θα λάβουν τις μη καταβληθείσες συντάξεις, αναδρομικά, στην πρώτη δυνατή κίνηση πληρωμής συντάξεων, σύμφωνα με την ημερομηνία που θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στον λογαριασμό τους.

 

Οι συνταξιούχοι θα απογράφονται στο ΙΣΟΓΕΙΟ του κεντρικού κτιρίου Ν.Α.Τ.

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS