Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Εξυπηρέτηση κοινού για το τμήμα Εφαπάξ

Ημερομηνία: 01.12.2014

Σας ενημερώνουμε ότι, από την ΠΕΜΠΤΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, η εξυπηρέτηση του κοινού για το Τμήμα Εφάπαξ Παροχών, των Ταμείων Προνοίας Εμπορικού Ναυτικού, λόγω της χορήγησης πρόσθετης χρηματοδότησης από το ΥΠΕΚΑΠ για την εξυπηρέτηση των Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων των Ταμείων (τη χορήγηση δηλαδή των εφάπαξ  παροχών που εκκρεμούν) και προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση κονδυλίων εντός περιορισμένου  χρονικού διαστήματος, θα γίνεται ως κάτωθι:

  • Κατάθεση δικαιολογητικών για τη χορήγηση εφάπαξ, καθημερινά, από της 08.00 έως τις 02.30,στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Ισόγειο του Κεντρικού Κτιρίου του ΝΑΤ.

  • Η εξυπηρέτηση του κοινού, από το Γραφείο 30,των Εφάπαξ Παροχών της Διεύθυνσης Παροχών, στον 2ο όροφο του Κεντρικού Κτιρίου του ΝΑΤ, θα γίνεται κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ από τις 12.00 έως τις 14.30.

  • Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση του κοινού, θα γίνεται κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ, από τις 09.00 έως τις 12.00, στα τηλέφωνα 2104149274-2104149276-2104149278 και 2104149522.

Μέσω της ιστοσελίδας, θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ/ΚΕΑΝ, που ζουν στο εξωτερικό, χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθούν στις Υπηρεσίες του ΝΑΤ στην Ελλάδα.

Από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στο Κεντρικό κτίριο του ΝΑΤ, θα χορηγούνται επίσης βεβαιώσεις αποδοχών,σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤ

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS